Privaatsuspoliitika ja küpsised

1.  Meist

Hestia Hotel Group („Hestia“ või „Meie“) pakub erinevate eelistustega külalistele unikaalseid hotellilahendusi, ühendades pakutavad lahendused ühtsesse perekondlikku väärtussüsteemi. Meie keskne põhiväärtus on hoolivus – seda ideed peegeldab ka nimi „Hestia“, mille allikaks on vanakreeka mütoloogiast tuntud ja omal ajal jumalatest armastatuim koldetule- ja kodurahujumalanna Hestia.

Hestia Hotel gruppi kuuluvad emaettevõtja Hestia Hotel Group OÜ ning majutusteenuseid pakkuvad tütarettevõtjaid Baltic Beach Holding OÜ (Hestia Hotel Laulasmaa SPA), Hotel Euroopa OÜ (Hestia Hotel Europa), Tallinn Seaport Hotel OÜ (Hestia Hotel Seaport), Wolf Hotel OÜ (Hestia Hotel Susi), OÜ Hotel Management Services (Hestia Hotel Ilmarine), Tallinn Old Town Hotels OÜ (Hestia Hotel Barons ja Hestia Hotel Maestro), Kentmanni Hotell OÜ (Hestia Hotel Kentmanni), Hotel Management Services SIA (Hestia Hotel Jugend).

 

2. Isikuandmed ja isikuandmete töötlemine

Me töötleme isikuandmeid oma igapäevases majandustegevuses. Võime olla nii isikuandmete volitatud töötleja kui ka vastutav töötleja.

Volitatud töötlejana saame isikuandmed oma lepingupartneritelt, kelleks on peamiselt reisiettevõtjad, broneerimisettevõtjad ning muud majutusteenuse vahendamisega tegelevad isikud, kellelt olete Meie pakutava majutuse ja/või muu teenuse tellinud. Volitatud töötlejana töötleme isikuandmeid vastavalt vastutava töötleja kirjalikele juhistele.

Vastutava töötlejana saame isikuandmed otse teilt („Teie“). Olles vastutav töötleja määrame Me ise isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning teavitame Teid privaatsusteates täpsemalt nii isikuandmete töötlemise eesmärkidest, Teie õigustest kui Meie kohustustest ja vastutusest seonduvalt isikuandmete töötlemisega.

 

3. Väärtused ja üldpõhimõtted, mida järgime isikuandmete töötlemisel

Lähtume põhimõttest, et igal isikul on õigus oma isikuandmete kaitsele. Suhtume Teie isikuandmetesse hoolsalt ja anname endast parima, et Teie isikuandmeid oleksid kaitstud. Mõistame, et maailm meie ümber muutub ja Meie peame muutustega kaasas käima. Seetõttu analüüsime isikuandmete töötlemisega seotud riske ja rakendame asjakohaseid meetmeid riskide maandamiseks.

Me töötleme isikuandmeid seaduslikult. Määrame selged eesmärgid ja töötleme isikuandmeid ainult nendel eesmärkidel. Kogume ja töötleme ainult asjakohaseid ja vajalikke isikuandmeid.

Rakendame erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid) isikuandmete kaitsmiseks ebaseadusliku või omavolilise hävitamise, kaotsimineku, muutmise, avaldamise, omandamise või neile lubamatu juurdepääsu eest.

Kui Me töötleme isikuandmeid isiku nõusoleku alusel, siis on nõusoleku taotlus selgelt eristatav ja sõnastatud mõistetavalt. Arvestame, et igat nõusolekut on alati õigus tagasi võtta.

Edastame isikuandmeid enda volitatud töötlejatele. Samuti ametiasutustele ja järelevalveasutusele, kellel on isikuandmete saamiseks seaduslik õigus.

Nõuame ja eeldame oma lepingupartneritelt, et nad oleksid isikuandmete töötlemisel hoolikad ja eetilised ning hoiaksid isikuandmeid turvalisust.

Säilitame isikuandmeid ainult nii kaua kuni säilitamine on nõutav õigusaktide või lepingu kohaselt või vajalik Meie äritegevuseks. Säilitamise lõpetamisel kustutame isikuandmed jäädavalt.

Mõistame, et Meil kehtivate privaatsusnõuete täitmine toimub Meie töötajate kaudu. Seetõttu peame oluliseks ja panustame sellesse, et Meie töötajad teaksid ja täidaksid privaatsusnõudeid.

 

4. Küpsised

Kasutame oma veebilehel ”küpsiseid”, millega saate nõustuda, kui otsustate Meie veebilehte kasutada. „Küpsised“ aitavad Meil Teile pakutavaid teenuseid parandada ja Teie jaoks mugavamaks muuta.

Kogume andmeid selle kohta, kuidas Te suhtlete Meie veebilehe ja/või rakendusega. Peale selle kogume teavet Teie arvutist või seadmest, nagu näiteks IP-aadress, Teie kasutatav veebilehitseja ja keeleseaded. Neid andmeid kasutame statistilistel eesmärkidel Meie veebilehtede ja rakenduste parandamiseks ja Teile kohandatud sisu kuvamiseks.

Kui Te eelistate, et Teie isikuandmeid veebilehel ei töödeldaks, saate aktiveerida oma veebilehitseja privaatse sirvimise (private browsing) funktsiooni.

 

5. Teie õigused seonduvalt Teie isikuandmetega

Teil on kontroll oma isikuandmete üle. Teil on mh õigus oma isikuandmetega tutvuda, taotleda isikuandmete parandamist, õigus olla unustatud, õigus isikuandmete töötlemise piiramisele, esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, õigus isikuandmete ülekandmisele ja õigus võtta tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek.

Juhul kui Teil on Meile küsimusi või taotlusi seonduvalt Teie isikuandmetega, siis palun pöörduge Meie poole (gpdr@hestiahotels.ee). Teil on õigus esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile (www.aki.ee).

 

6. Privaatsuspoliitika kehtivus ja kättesaadavus

Võime privaatsuspoliitikat aeg-ajalt ajakohastada. Kehtiv privaatsuspoliitika on kättesaadav Meie veebilehel www.laulasmaa.ee